16. sep, 2022

Tømmerfløtingen i Drammensvassdraget

Hentet fra Ringerikes Blad lørdag 16. september 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no