18. sep, 2022

Øvre Eiker låner penger for å utvide e-verket

Hentet fra Kongsberg Dagblad mandag 18. september 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no