23. sep, 2022

Voldgiftsdommen i papirindustrien

Se også bildet under.
Hentet fra Hønefoss og Oplands Socialdemokrat lørdag 23. september 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no