26. sep, 2022

Blir Øvre Eiker delt i tre

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 26. september 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no