28. sep, 2022

Ikke post på togene på søndager

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 28. september 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no