29. sep, 2022

Drammensdamper på grunn ved Kjøbenhavn

Hentet fra Kongsberg Dagblad fredag 29. september 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no