9. okt, 2022

Wildenvey med diktutgivelse

Hentet fra Ringerikes Blad mandag 9. oktober 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no