11. okt, 2022

Redaktør Monsen dømt for injurier

Hentet fra Ringerikes Blad onsdag 11. oktober 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no