21. okt, 2022

Kommunevalget i Sigdal

Hentet fra Hønefoss & Oplands Socialdemokrat lørdag 21. oktober 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no