21. okt, 2022

Kommunistisk flertall i Nedre Eiker

Hentet fra Hønefoss & Oplands Socialdemokrat tirsdag 24. oktober 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no