23. okt, 2022

Wildenvey utskrevet fra sykehus i Berlin

Hentet fra Ringerikes Blad mandag 23. oktober 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no