24. okt, 2022

Olaussen dømt - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Aftenpostens morgennummer tirsdag 24. oktober 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no