25. okt, 2022

Olaussen dømt til 75 dagers hefte

Hentet fra Laagendalsposten onsdag 25. oktober 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no