25. okt, 2022

Olaussen dømt

Hentet fra osloavisen Social-Demokraten 24. oktober 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no