26. okt, 2022

Olaussen har vært "Kjæk i kjæften"

Hentet fra Hønefoss og Oplands Socialdemokrat torsdag 26. oktober 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no