27. okt, 2022

Innbrudd hos kjøpmann Røkeberg i Skotselv

Hentet fra Ringerikes Blad fredag 27. oktober 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no