31. okt, 2022

Så var det disse avisfeidene da... De var jo partiorganer

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 31. oktober 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no