31. okt, 2022

Fermann runder 60 - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Aftenposten morgen tirsdag 31. oktober 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no