1. nov, 2022

Når nettene blir lange og kulda setter inn

Hentet fra Ringerikes Blad onsdag 1. november 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no