3. nov, 2022

Valget på Modum

Hentet fra Ringerikes Blad torsdag 2. november 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no