7. nov, 2022

Aulestad må bevares for etteriden

Hentet fra Ringerikes Blad tirsdag 7. november 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no