21. nov, 2022

Sorenskriveren runder 60

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 21. november 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no