22. nov, 2022

Fotballkretsen er delt - Svendsen kasserer

Hentet fra Ringerikes Blad onsdag 22. november 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no