23. nov, 2022

Brann på prestegården i Mjøndalen

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 23. november 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv
www.nb.no