4. jan, 2022

Arbeidere ved Vestfoss med pengegave til avisen Friheten

Hentet fra kommunistavisen Friheten torsdag 3. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no