4. jan, 2022

Omsetningen/rasjoneringen av sjokolade

Hentet fra Drammens Tidende fredag 4. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no