4. jan, 2022

Bispesetestriden

Hentet fra Kongsberg Dagblad fredag 4. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no