5. jan, 2022

5, januar 1947 var en søndag. Det betyr lite nytt stoff her i dag