6. jan, 2022

Festlig samvær hos Anders Stenshorne

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 6. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no