6. jan, 2022

Dagens tegning

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 6. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no