6. jan, 2022

Arbeidsledighetstall for Drammensdistriktet

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 6. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no