7. jan, 2022

Temperaturoversikt

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 7. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no