7. jan, 2022

Skøytesporten i Øvre Eiker

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 7. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no