9. jan, 2022

Fiskum avholdslag - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 9. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no