9. jan, 2022

Fiskum avholdslag

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 9. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no