9. jan, 2022

Brann på Blåfarveverket

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende torsdag 9. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no