9. jan, 2022

Brann på Blåfarveverket - Hovedbygningen brant ned

Hovedbygningen og lagerbygningen lagt i aske, en del innbo strøk med og skadene beløper seg til 150 000 kroner.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende torsdag 9. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no