10. jan, 2022

Et senere tog fra Kongsberg

Hentet fra Drammens Tidende fredag 10. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no