11. jan, 2022

Stanser Drammens Tobakksfabrikk

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 11. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no