12. jan, 2022

12. januar 1947 var en søndag. Det betyr lite eller intet "nytt" stoff her i dag.