13. jan, 2022

Innetrening hos VIF

Hentet fra Drammens Tidende mandag 13. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no