13. jan, 2022

Skistafetten på Modum

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 13. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no