14. jan, 2022

Kort om sport

Hentet fra Drammens Tidende torsdag 14. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no