14. jan, 2022

Lisensfri radio på månen

Hentet fra Drammens Tidende torsdag 14. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no