14. jan, 2022

Hvor skal bispesetet være? Kongsberg, Drammen eller Tønsberg...

Hentet fra Drammens Tidende torsdag 14. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no