17. jan, 2022

Arbeiderforeningens kvinnegruppe med juletrefest for de gamle

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad fredag 17, januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no