17. jan, 2022

Militær bilbølle på Fiskum

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 17, januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no