18. jan, 2022

Søndagens skiføre

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 18. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no