18. jan, 2022

Møtereferat fra Øvre Eiker Skolestyre - del 3

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 18. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no