18. jan, 2022

Møtereferat fra Øvre Eiker skolestyre - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 18. januar 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no